Refundacja - Sklep medyczny

Przejdź do treści
Wiele spośród wyrobów medycznych potrzebnych osobie chorej jest objętych refundacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z takiej refundacji na podstawie specjalnego zlecenia. Oznacza to, że mogą zakupić niektóre produkty, płacąc jedynie część ich wartości.

Jakie produkty podlegają refundacji?
Refundowane są zarówno wyroby ortopedyczne - ortezy, kule, wózki, balkoniki - jak i środki pomocnicze np. pieluchomajtki, cewniki urologiczne, cewniki do odsysania, worki stomijne itp.
Minister Zdrowia ustala możliwość refundacji danego produktu oraz to, do jakiej kwoty i w jakim procencie będzie do niego „dopłacał” fundusz - regulowane jest to aktualnym wykazem. W wykazie znajdują się również informacje o tym, jak często przysługuje refundacja na dany wyrób oraz kto może wystawić zlecenie, często jest to już lekarz rodzinny POZ.
Obowiązujący wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie to: Dz.U.2019 poz.1267 Obwieszczenie MZ z dn. 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.
Punkt sprzedaży (sklep, apteka) może takie produkty wydawać z refundacją. Jednak należy pamiętać, że nie każdy realizator ma w swojej ofercie taki sam asortyment refundowanych wyrobów, zależy to m.in. od tego, na jakie produkty zawarł on umowę z NFZ. Warto zapytać, czy w obrębie danej grupy produktów można jednorazowo mieszać różne wyroby, czy zakupić artykuły np. różnych producentów, gdyż nie zawsze jest to możliwe.

Przebieg procesu realizacji zleceń
Proces realizacji zlecenia na wyroby medyczne można przedstawić w kilku prostych etapach:
1. osoba chora potrzebuje wyrobu medycznego
2. lekarz wystawia i potwierdza pacjentowi zlecenie na ten wyrób przez system weryfikacyjny NFZ  (może to być również pielęgniarka, fizjoterapeuta lub inna osoba uprawniona)
3. ze zleceniem sam pacjent lub osoba opiekująca się nim udaje się do miejsca realizacji i dokonuje zakupu wybranego rodzaju przepisanego wyrobu
Jeżeli lekarz z jakiegoś powodu nie może wystawić zlecenia przez system elektroniczny (np. awaria internetu), może wystawić je pisemnie. Należy wówczas potwierdzić taki druk w oddziale NFZ osobiście lub drogą pocztową. Dopiero potwierdzone zlecenie staje się ważne i może zostać zrealizowane. Wydrukowane, potwierdzone zlecenie powinno składać się z 3 stron i mieć nadany numer identyfikacyjny oraz kod kreskowy.
Zlecenia na wyroby, które przysługują pacjentowi co miesiąc (np. pieluchomajtki, cewniki) mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc, a maksymalnie nawet na 1 rok.

  • można je zrealizować jednorazowo na maksymalnie 6 miesięcy.
  • należy pamiętać, aby wykupić zapotrzebowanie w tym konkretnym miesiącu, na które zostało zlecone - nie można tego zrobić wstecz, za miesiące które minęły, nawet jeśli nie były one zrealizowane!
  • zlecenie wypisane na więcej niż 1 miesiąc, pacjent może realizować w dowolnych częściach np. po 1 lub po kilka miesięcy jednorazowo, u tego samego realizatora.

Osoba realizująca podczas zakupu zaopatrzenia musi pokwitować jego odbiór czytelnym podpisem, a jeśli jest osobą opiekującą się, dodatkowo swoim numerem PESEL.


787 605 055sklep@e-medycznyplock.pl
Armii Krajowej 39
09-410 Płock
tel. 787 605 055
Wróć do spisu treści